Ergenlik Döneminde Aşılar

27

Çocukluk döneminde yapılan aşılardan sonra genellikle 6 yaş sonrasında ergenlikte yapılacak aşılar  genellikle ihmal edilmektedir. Ergenlik dönemi aşılamasında 2005 yılından itibaren Amerikada Meningokok konjuge aşısı, azaltılmış dozlu difteri,azaltılmış dozlu asellüler boğmaca(Tdap)ve HPV aşısı gündeme gelmiştir.

11-12 yaşlarda ulusal aşı takvimine göre azaltılmış dozlu difteri ve tetanoz aşısı uygulanmalıdır. Bulunabilirse Tdap şeklinde  aşının uygulanması Amerikan kaynaklarınca tavsiye edilmektedir.

Yine 11 -12 yaş gurubunda kız çocuklarına  ileride  rahim ağzı kanserinden koruması için HPV aşılaması yapılabilir. Ülkemizde  henüz ulusal takvimde yer almamasına rağmen  Amerikalı kaynaklarca önerilmektedir.2 farklı aşı piyasada bulunmaktadır ve belirli aralıklarla 3 doz şeklinde uygulanmaktadır.

Daha önce hepatit A aşısı uygulanmayanlarda  6-12 ay ara ile  2 doz yapılır

Suçiçeği aşısı 2 kez olanlara aşıya gerek yoktur. Ancak  1 doz olanlara  tekrar aşı tek doz olarak önerilmeketedir. Hiç suçiçeği aşısı olmayanlar veya geçirmeyenler < 13 yaşta olanlar 3 ay ara ile >13yaş bir ay ara ile 2 doz aşılanması önerilir.

Kaynak

http://ozdenkoc.com

Yorum Yaz