Ana Sayfa
Yeni Doğan
Çocuk Sağlığı
Çocuk Şiirleri
Doktora Danış
Soru Ara
Son Cevaplar
Tüm Cevaplar
Sık Sorulanlar
Çocuğu Anlama
İletişim

SORUN kafa ölçüsü
bebe?im 14 ayl?k, 80cm boyunda 10k? 300gram a??rl???nda.

bebe?imin kafa ölçüsü ise 49 cm ve hala b?ng?lda?? kapanmad? bebe?imin kafa yap?s? ile ilgili endi?elerim var.sizce bu de?erler normal mi
 
CEVAP 14 ayl?k, ba? çevresi
Bebe?inizin Ba? Çevresi: Bebe?inizin ya??n? yazm??s?n?z ancak cinsiyeti de önemlidir. Çünkü k?z ve erkek bebek ve çocuklar?n normal vücut ölçülerine ufak da olsa farkl?l?k vard?r. !4 ayl?k bebeklerde ba? çevresinin normal s?n?rlar?n? yazay?m. Her iki cinsiyet için 14. ayda normal ba? çevresi s?n?rlar?:
Erkek: 45 - 49 cm.
K?z : 43.5 - 48 cm. Sizin bebe?inizin ba? çevresi erkekse normalin üst s?n?r?nda k?z ise normalin üst s?n?r?n?n üzerinde.

Bizim fontanel olarak tan?mlad???m?z b?ng?lda??n?za gelince; b?ng?ldak kapanmas? 6. aydan 18. aya kadar olabilir. B?ng?lda??n bu süre içine aç?k olmas? da kapanm?? olmas? da sorun de?ilken ayl?k ba? çevresi de?i?imleri önemlidir. Yani b?ng?ldak muayene ile kapanm?? da olsa ba? büyümeye devam eder. Önemli olan çocuklarda birbirine tam olarak kaynamam?? olan kafa kemiklerinin bizim sütür dedi?imiz birle?me noktalar?n?n kapanmam?? olmas?d?r.

Yani burada hata yapmamak için söylenmesi gereken ?ey; tek bir ölçümle tesbit edilen de?erden ziyade büyüklü?ü tesbit edilen ?eyin yani ba? çevresinin zaman içindeki büyüme h?z?d?r.

E?er bu güne kadar hep normal s?n?rlarda seyretti ve bu son kontrolde normalin üst s?n?r? veya üzerinde ölçülmü?se bunu önemli olarak alg?lamak gerekir. Ama bebek do?du?undan beri her zaman kilo, boy ile birlikte ba? çevresi de hep normalin üst s?n?r?nda gidiyorsa bu o bebek için normal olabilir.

E?er endi?eleriniz devam ediyorsa bir çocuk hekimine ba?vurarak çocu?unuzun muayenesi ve bu konuda tekrar de?erlendirmesini istemek olacakt?r. Sa?l?kl? günler dilerim.Yasal Uyarı: Cocukdoktoru.Net'in içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. CocukDoktoru.Net sağlıkla ilgili konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden CocukDoktoru.Net sorumlu tutulamaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmelidir.
Ana Sayfa | Yeni Üye | Yeni Doğan | Çocuk Sağlığı | Çocuk Şiirleri | Enürezis | Soru Yaz | Soru Ara | Son Cevaplar | Tüm Cevaplar | Sık Sorulanlar | Çocuğu Anlama | Masaj Dünyası|İletişim
© Deniz Web - 2007