Ana Sayfa
Yeni Doğan
Çocuk Sağlığı
Çocuk Şiirleri
Doktora Danış
Soru Ara
Son Cevaplar
Tüm Cevaplar
Sık Sorulanlar
Çocuğu Anlama
İletişim





SORUN popo kasinmasi
iyi günler ben almanyadan yaziyorum benim kizimin durmadan poposu kasiniyo ayrica poposu kirmizi noktalar ve ve hep kizariyoburdaki cocuk doktoru bir care bulamadi kizim kasininca yanlamasina yere yatiyo ve bacagini sürtüyo öyle yapincada yüzü falan kizariyo ve terliyo bana yardimci olabilirseniz sevinirim.



tesekkürler
 
CEVAP Haz reaksiyonlar?
K?z?n?z?n durmadan poposunda ka??nt? oldu?unu ve poposunda k?rm?z? noktalar ve k?zar?kl?klar oldu?unu ve çocuk doktorunun bir çare bulamad???n? yazm??s?n?z. Bu durumda k?z?n?z? doktor muayene etmi? ve herhangi bir enfeksiyon, cilt mukoza hastal??? ekarte edilmi? olabilir diye dü?ünüyorum. K?z?n?z?n ya??n? ve ?ikayetin süresini yazmam??s?n?z. E?er yap?ld?ysa idrar tahlili ya da ba?ka tahlil ver m? belirtmemi?siniz. Bu bilgiler sorununuzu yorumlamama yard?mc? olurdu. E?er varsa bu ?ekilde tahlilleriniz yine bana yaz?n?z.
Ancak k?z?n?z?n ka??nma s?ras?nda yanlamas?na yere yat?p baca??n? sürtmesi ve bu s?rada k?zar?p terlemesi akla bebeklik ve çocukluk ça?? haz reaksiyonlar? denilen kavram akla geliyor. Poposundaki k?rm?z? noktalar ve k?zar?kl?klar da bu ka??nt?ya ba?l? olarak ortaya ç?k?yor olabilir. Haz reaksiyonlar? be? ya? alt? çocuklarda, daha çok k?zlarda görülen "tik" tarz? davran??lard?r. Bilinçli yap?lmaz. Genellikle ilgi yoksunlu?u olan çocuklarda ortaya ç?kar. Çocuklar?n böyle bir davran??? olmas? nedeniyle bize ba?vuran aileleri çocukta genital bölgede herhangi bir sorun veya idrar yolu enfeksiyonu, k?l kurdu gibi bir problem tesbit edemiyorsak ve çocu?un ka??nt?s? haz reaksiyonlar? için tipik davran??lar ?eklindeyse pediatrist olarak biz çocuk psikiatristine yönlendiririz. Çünkü çocukluk ça?? haz reaksiyonlar? denilen bu sorun dahili bir hastal?k de?il; geçici, kal?c? tesirleri olmayan bir davran??sal sorundur. Çocuk psikiatristine yönlendirmekten kast?m?z çocukluk haz reaksiyonu (masturbasyonu) olan her çocukta anne ve babas?na verilecek tavsiyeler farkl? farkl?d?r. E?er bulundu?unuz yerde böyle bir yard?m alam?yorsan?z o vakit size bu konuda daha ayr?nt?l? bilgi vermeye çal???r?m. Geçmi? olsun der sa?l?kl? günler dilerim.



Yasal Uyarı: Cocukdoktoru.Net'in içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. CocukDoktoru.Net sağlıkla ilgili konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden CocukDoktoru.Net sorumlu tutulamaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmelidir.








Ana Sayfa | Yeni Üye | Yeni Doğan | Çocuk Sağlığı | Çocuk Şiirleri | Enürezis | Soru Yaz | Soru Ara | Son Cevaplar | Tüm Cevaplar | Sık Sorulanlar | Çocuğu Anlama | Masaj Dünyası|İletişim
© Deniz Web - 2007