Ana Sayfa
Yeni Doğan
Çocuk Sağlığı
Çocuk Şiirleri
Doktora Danış
Soru Ara
Son Cevaplar
Tüm Cevaplar
Sık Sorulanlar
Çocuğu Anlama
İletişim

SORUN yanaklardak? k?zar?kl?klar
merhaba ben?m 4 ayl?k b?r bebeg?m var ama yanaklar?nda k?zar?kl?klar oluyor. doktora goturduk gaz problem? ceken bebeklerde genell?kle olur ded?. bebe yag? suruyorum bebe yag? etk?s?n? y?t?rnce tekrar oluyor. ne yapab?l?r?m. tesekkurler.
 
CEVAP Yanaklarda k?zar?kl?k.
Bebeklerin ?ikayet etti?iniz ?ekilde bazen yanaklar?nda onun günlük ya?ant?s?n? bozmayan k?zar?kl?klar olur. Böyle durumlarda en s?k tan? koydu?umuz durum atopik dermatit dedi?imiz hastal?kt?r.
Atopik Dermatit allerjik e?ilimli bebekleri tutmay? sever. Böyle bebeklerin ailelerinde allerjik di?er hastal?klar bulunabilir.
Böyle bebeklerin ciltleri çok hassast?r. Hele bir de anne sütü alm?yorlarsa hemen yanaklar?nda veya vücutlar?n?n ba?ka yerlerinde ka??nt?l?, çeversi veya üzeri pullanan k?rm?z? lekeler ç?kmaya ba?lar.
Bebe?in temizli?inde kullan?lan sabunlar, parfümlü, kolonyal? ?slak mendiller, giysilerin y?kanmas?nda kullan?lan deterjanlar, bebe?in giysilerinin tür bebe?e anne sütü almad???nda verilen mama atopinin geli?mesini kolayla?t?rabilir.
Bebe?in mümkünse anne sütü ile beslenmesini, vücut bak?m?nda sabun içermeyen bak?m ürünlerinin kullan?lmas?n?, kolonyal?, parfümlü ?slak mendillerle vücudunun silinmemesini, giysilerinin pamuklu olmas?n?, bol suyla gerekirse iki kez durulanmas?n?, ütülenmesini öneririz.
?laç tedavisi de veririz.
Ancak ilaç tedavisi atopik dermatit te?hisi kesin olduktan sonra bile dermatitin nitelei?ine, ?iddetine, beraberinde neler olup olmad???na göre belirlenir.
Bu aç?klamay? yazarken bebe?inizin yanaklar?ndaki k?zar?kl???n atopik dermatit oldu?unu belirlemi? de?ilim. Sadece bu ya?larda en s?k nedeni yazmak istedim.
Siz de kabul edersiniz ki, görerek tan?mlanmas? gereken bulgular? olan rahats?zl?klar? buradan te?his etmemiz mümkün de?ildir.
Size önerim: Bebe?inizin yanaklar?ndaki k?zar?kl?klar?n de?erlendirilmesi için tekrar bir çocuk heikimine veya bir dermetoloji hekimine göstermenizdir.
Geçmi? olmas? dileklerimle.Yasal Uyarı: Cocukdoktoru.Net'in içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. CocukDoktoru.Net sağlıkla ilgili konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden CocukDoktoru.Net sorumlu tutulamaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmelidir.
Ana Sayfa | Yeni Üye | Yeni Doğan | Çocuk Sağlığı | Çocuk Şiirleri | Enürezis | Soru Yaz | Soru Ara | Son Cevaplar | Tüm Cevaplar | Sık Sorulanlar | Çocuğu Anlama | Masaj Dünyası|İletişim
© Deniz Web - 2007