Ana Sayfa
Yeni Doğan
Çocuk Sağlığı
Çocuk Şiirleri
Doktora Danış
Soru Ara
Son Cevaplar
Tüm Cevaplar
Sık Sorulanlar
Çocuğu Anlama
İletişim

SORUN SU ?LE YAPILAN MAMALAR
Hocam Merhaba. 6 ayl?k bebe?ime pirinç unu mamas?n? su ile, haz?rl?yorum. Ancak baz? doktorlar?n internette süt ile yap?lmas? gerekti?ini ve su ile yap?lan mamalar?n hiçbir besleyici de?erinin olmad???n? okudum.Bu Konudaki sizin görü?ünüzü bildirirseniz mutlu olurum,

Te?ekkür eder, iyi çal??malar dilerim. 
CEVAP SU ?LE YAPILAN MAMALAR

Alt? ayl?ktan sonra bebeklere ek g?da ba?l?yoruz. Bu ek g?dalar?n içinde muhallebi yapmak da var. Muhallebilere unlu-ni?astal?- sütlü besin diyoruz.
?lk bir y?l içinde kans?zl?k yapmamas? için ve inek sütü proteini allerjisi geli?memesi için inek sütü önermiyoruz.
O halde sütlü muhallebiyi nas?l yapaca??z diyeceksiniz. ?öyle yap?yoruz:

Muhallebiyi su ile pi?iriyoruz. Ocaktan indirdikten sonra bu su muhallebisinin içine her 30 ml suya bir ölçek gelecek ?ekilde biberon mamas? tozundan koyuyoruz ve kar??t?rarak so?utuyoruz. Oluyor sütlü muhallebi.

Bir su barda?? su yakla??k 180 - 200 ml. Bir su barda?? su + bir tatl? ka???? ?eker + bir tatl? ka???? pirinç unu veya m?s?r ni?astas?: Bunlar? bir cezvede pi?iriyoruz. Su muhallebisi yap?yoruz. Ocaktan indirirken 6 ölçek biberon mamas? için kullan?lan haz?r mama tozundan kar??t?r?yoruz. Ve so?utup bebe?e ka??kla yediriyoruz.

Sadece su ile pi?irilip içine süt koymad???m?z zaman o maman?n içinde sadece karbonhidrat bulunmu? oluyor. Beberona süt tozu ilave etti?imizde ise içine protein, ya? ve di?er besin ö?elerini de ilave edip dengeli bir beslenme ö?ünü vermi? oluyoruz.

Biberon mamas? alamayacak durumda isek o zaman bu muhallebiyi inek sütü ile de yapabiliyoruz. ?nek sütü ile muhallebi yapmak sadece su ile muhallebi yapmaktan daha iyidir.

Umar?m basit bir konuyu kar???k hale getirmemi?imdir.
Ben anla??lmayacak diye endi?e duyarak yazd???m için herhalde.
Anla??lmayan bir taraf varsa,lütfen tekrar yaz?n .
Sa?l?kl? günler dilerim.Yasal Uyarı: Cocukdoktoru.Net'in içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. CocukDoktoru.Net sağlıkla ilgili konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden CocukDoktoru.Net sorumlu tutulamaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmelidir.
Ana Sayfa | Yeni Üye | Yeni Doğan | Çocuk Sağlığı | Çocuk Şiirleri | Enürezis | Soru Yaz | Soru Ara | Son Cevaplar | Tüm Cevaplar | Sık Sorulanlar | Çocuğu Anlama | Masaj Dünyası|İletişim
© Deniz Web - 2007